კალიGRAPHYა

XII_issue2bb

ავტორი / ფოტო: თინა შაბურიშვილი 

XII_issue2qq    XII_issue2ww

გიო სუმბაძე / არტისტი 

XII_issue2rrXII_issue2tt

XII_issue2yy

 

XII_issue2aaa     XII_issue2sss

ანა ჩადუნელი / არტისტი 

XII_issue2ddd     XII_issue2fff

 

XII_issue2gg

გუგა კოტეტიშვილი – მხატვარი / დიზაინერი 

XII_issue2hh

XII_issue2jjj

ვახო ბუღაძე / მხატვარი     

XII_issue2kkk

XII_issue2lll

თინათინ კვინიკაძე / კოსტიუმების მხატვარი 

XII_issue2pp

XII_issue2oo

ნინო საკანდელიძე / არტისტი 

XII_issue2ppp     XII_issue2iii

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>