კვირის Mood Board

ყოველკვირეული რუბრიკა – Mood Board, იზრუნებს კვირის დადებითი ენერგიით დაწყებაზე და თქვენი განწყობის ამაღლებაზე. ✨

კვირის ფერია

მწვანე სიცოცხლესთან, ბუნებასთან და განახლებასთან ასოცირდება. ის ზრდის, უსაფრთხოების, ჰარმონიის და ახალი ენერგიების ფერია. 

ამ ფერს უკავშირდება ფული, ჯარი, ფინანსები, საბანკო საქმეები და ამბიცია. ასევე, მას განკურნების ძალაც აქვს. ის ყველაზე დამამშვიდებელი ფერია, რაც ადამიანის თვალმა შეიძლება, რომ ნახოს. 

მწვანე ფერს დიდი გავლენა აქვს ჩვენზე. მან შეიძლება, რომ დაგვამშვიდოს, დაგვასვენოს, სწორედ ამიტომ იგი ეხმარება სტრესს, ნერვიულობასა და დეპრესიას. 

 

კვირის სიმღერაა

 

კვირის ნახატია


Patti SmithSelf Portrait, 1971 © 2019 Patti Smith

 

კვირის ფრაზაა

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>