12 წიგნი ║ მარი ბექაური

1. ჰომეროსი – „ილიადა“ მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლია 2. შოთა რუსთაველი – „ვეფხისტყაოსანი“ ქართული ლიტერატურის ბიბლ…