ამერიკული კონსტიტუციის ინტელექტუალური წყაროები

ამერიკელები 1787 წელს მიღებული კონსტიტუციის ორას წლისთავს ზეიმობენ. ამ ღირსშესანიშნავ ისტორიულ მოვლენა…

cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received0 Shares