ID თამაზ ყურაშვილი

ილუსტრაცია: მაია აბაშიძე  ერთი – ერთი ჩემთვის არაფერია. საერთოდ, პირველი არ მიყვარს. ორი – აი, …

0 Shares

კალიGRAPHYა

Image: Tom Sachs_Nautical challange and other voodoo ავტორი / ფოტო: თინა შაბურიშვილი  გიო მჟავანაძე / დიზაინერი,…

0 Shares