კვირის Mood board || 25 მარტი

ყოველკვირეული რუბრიკა – Mood Board, იზრუნებს კვირის დადებითი ენერგიით დაწყებაზე და თქვენი განწყობის ამაღლებაზე.

კვირის ფერია:

ცისფერი სხვადასხვაგვარად შეიძლება დავახასიათოთ. ის ადამიანებში სიმშვიდისა და სიწყნარის ასოციაციას იწვევს. თვითონ ფერი კი ჰარმონიასთან და შინაგან კომფორტთან არის კავშირში. 

კვირის სიმღერაა:

კვირის ნახატია:

In Bed, The Kiss, 1892 – by Henri de Toulouse-Lautrec

კვირის ფრაზა: