90-იანი წლების ხუთი ქართული კომპოზიცია

გთავაზობთ 90-იანი წლების ხუთ ქართულ კომპოზიციას: