ცნობილი ადამიანების უკანასკნელი და უცნობი ფოტოები

Robin Williams, 63, 1951-2014

Freddie Mercury, 45, 1946-1991

Carrie Fisher, 60, 1956-2016

Nikola Tesla, 86, 1856 – 1943

David Bowie, 69, 1947-2016

Chester Bennington, 41, 1976-2017

Jimi Hendrix, 27, 1942-1970

John Lennon, 40, 1940-1980

Alan Rickman, 69, 1946 – 2016

Heath Ledger, 28, 1979-2008

Anne Frank, 15, 1929-1945

Marilyn Monroe, 36, 1926-1962

Kurt Cobain, 27, 1967 – 1994

Jim Morrison, 27, 1943-1971