კვირის Mood Board # Remember me

ყოველკვირეული რუბრიკა – Mood Board, იზრუნებს კვირის დადებითი ენერგიით დაწყებაზე და თქვენი განწყობის ამაღლებაზე.

კვირის ფერია:

კვირის სიმღერაა:

კვირის ნამუშევარია:

by Jean-Baptiste Besançon

კვირის ფილმია:

ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND

“Too many guys think I’m a concept, or I complete them, or I’m gonna make them alive. But I’m just a fucked-up girl who’s lookin’ for my own peace of mind; don’t assign me yours.”

“Remember me. Try your best. Maybe we can.”

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004| | Script to Screen

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) – "Wait."• Directed by: Michel Gondry• Written by: Charlie Kaufman

Posted by Script to Screen 2 on Thursday, February 14, 2019