Trailer: მხევლის წიგნის მესამე სეზონი

სულ მალე მხევლის წიგნის მესამე სეზონი გამოვა. სეზონი 2019 წლის 5 ივნისს გამოვა და მასში სულ 13 სერია იქნება.