სამი ანიმაცია დეპრესიის შესახებ #Mental Health

გთავაზობთ სამ განსხვავებულ ისტორიას, რომელიც უკეთ გაგარკვევთ, თუ რა არის დეპრესია, როგორ გრძნობენ ადამიანები ამ დროს თავს, რა საჭიროებები აქვთ, როგორ შეგვიძლია დეპრესიის მქონე პირების დახმარება და მკურნალობის რა მეთოდები და საშუალებები არსებობს. 

1. What is depression?

 

 

2. Why Dating With Depression Is So (Bleeping) Hard

 

 

3. I Survived Depression – My Journey Back To A Happy Life