ქვიარ ანბანი: ტერმინები და მათი განმარტებები

გთავაზობთ ქვიარ ტერმინებს, აბრევიატურებსა და მათ განმარტებებს, რომლებიც, ვფიქრობთ, რომ შესაძლოა საინტერესო იყოს თქვენთვის.

Pride 2 discrimination empowerment power girl girls lgbt character motion design pride rigging moho vector animation flash 2d

ლგბტქი აბრევიატურაა და განივრცობა შემდეგნაირად: ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი, ქვიარი და ინტერსექსი. 

Acceptance, Vector Illustration illustration ux ux  ui coming out icons pride love flat banner heart instagram illustrator illustrations vector vector art concept lgbt character design charachter app design

ინტერსექსი

ინტერსექსი არის ადამიანი, რომელსაც ანატომიურად ორივე სქესის მახასიათებელები აქვს. ეს არის ადამიანი, რომელიც შესაძლოა მოკლებული იყოს ერთი რომელიმე სქესის გამოკვეთილ ნიშნებს.

[2] flowerboy pink boy character graphic design queer nature lgbt gay blue photoshop flat art 2d design illustration sakura plants neon floral flowers

ბიგენდერი

ბიგენდერი არის ადამიანი, რომელიც დროის კონკრეტულ მონაკვეთში, ერთდროულად ორი გენდერით იდენტიფიცირდება. ბიგენდერები შეიძლება ორ განსხვავებულ გენდერულ იდენტობას ავლენდეს და იყოს ფემინური, მასკულინური, აგენდერი, ანდროგენი და სხვ. 

illo for Playboy (detail 02) lgbt wacom vector sex playboy nude illustrator illustration flat digital detail art

პანსექსუალი 

პანსექსუალი ის ადამიანია, ვისაც მიზიდულობა ნებისმიერი გენდერის მიმართ შეიძლება გაუჩნდეს. პანსექსუალები ხანდახან ბისექსუალებში ერევათ. მათ შორის განსხვავება კი დიდია. ბისექსუალებს მიზიდულობა ქალებთან და კაცებთან აქვთ, პანსექსუალებს კი მათ გარდა შესაძლოა ტრანსგედერი, არაბინალური ადამიანი და სხვ. მოეწონოს. 

Smirnoff #ChooseLove digital people rainbow botanical flower character advertising illustration lgbt

ქვიარი

ქვიარი ეს არის არაჰეტერონორმატიული ადამიანი.

“მე-20 საუკუნის დასაწყისამდე ქვიარი არაჰეტეროსექსუალ ადამიანთა მიმართ შეურაცხყოფისა და დამცირების გამოსახატავ ტერმინად გამოიყენებოდა. მე-20 საუკუნის 80-იანი წლებიდან ლგბტ აქტივისტებმა, თუ სექსუალობის თეორეტიკოსებმა ქვიარის პოზიტიური გამოყენება დაამკვიდრეს. ქვიარი გახდა ერთგვარი პოლიტიკური აღმნიშვნელი, რომელიც არსებულ ჰეტერონორმატიულ დღისწესრიგს უპირისპირდება.”

ქვიარი არის ე.წ. ქოლგა ტერმინი. ის ლგბტქ+ საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს შეიძლება ესადაგებოდეს. ტერმინი უფრო ზოგადი და მრავლის მომცველია. 

Love Is Love lgbt love illustration digital watercolour cat portrait men

დემისექსუალი

დემისექსუალები არიან ადამიანები, რომლებსაც უჩნდებათ ლტოლვა ადამიანთა მიმართ მას შემდეგ, რაც კონკრეტულ ინდივიდთან უკვე ჩამოუყალიბდათ გარკვეული რომანტიკული ან ემოციური კავშირი. 

დემისექსუალები საჭიროებენ ემოციურ კავშირს იმისთვის, რომ შემდგომი ურთიერთობები დაამყარონ.

Mom/Dad childrens book family characters character flatdesign dysphoria gender parents transgender trans

სისგენდერი

სისგენდერი ადამიანია, რომლის გენდერული იდენტობა ემთხვევა დაბადებისას მინიჭებული სქესის გენდერულ როლს.

'Transgender' #illustration by 2013 V&A Illustration Awards Runner Up Michelle Thompson l Victoria and Albert Museum #art

ტრანსგენდერი 

ადამიანი, რომლის გენდერული იდენტობა არ ემთხვევა მისი ბიოლოგიური სქესისადმი საზოგადოებაში არსებული როლების მოლოდინებს. ტრანსგენდერია ადამიანი, რომელიც ბიოლოგიური მონაცემებით შესაძლოა იყოს კაცი, ხოლო თავს აიდენტიფიცირებდეს,  როგორც ქალი.

Love is for everyone! modern art josephinerais men women pro create fashion editorial illustration lgbt people illustrator illustration love

ბისექსუალი 

ბისექსუალია ის ადამიანი, რომელსაც ორივე სქესი, ანუ მდედრობითიც და მამრობითიც იზიდავს. შესაძლოა, ბისექსუალს რომელიმე სქესი მეტად იზიდავდეს.