კვირის Mood Board # Johnny Boy

ყოველკვირეული რუბრიკა – Mood Board, იზრუნებს კვირის დადებითი ენერგიით დაწყებაზე და თქვენი განწყობის ამაღლებაზე.

კვირის ფერია

Independence Blue-ის სურათის შედეგი

კვირის სიმღერაა

კვირის ნამუშევარია

kill the curator:    Willem de Kooning ... abstract expressionism is mostly a complete inexplainable mystery to me.

Willem de Kooning

კვირის ფრაზაა

Just a few of the greatest things in the world. | "He was Christmas morning, crimson fireworks, and birthday wishes."  — Raquel Franco