სტარტაპერებისთვის 650 000-ლარიანი საგრანტო პროგრამა დაიწყო

სტარტაპერებისთვის 650 000-ლარიანი ინოვაციური საგრანტო პროგრამა დაიწყო.

“პროგრამის მეშვეობით, ქართული მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოები, რომელთაც გააჩნიათ პოტენციალი საკუთარი ინოვაცია განავითარონ და წარადგინონ მსოფლიოს დონეზე, მოახდენენ ინოვაციური პროდუქტის პოზიციონირებას გლობალურ ბაზარზე.”

Team at work on design project kit8 flat vector illustration modern front infographic equipment workplace teamwork building

დაფინანსებული პროექტის მაქსიმალური ხანგრძლივობა 24 თვეა, გრანტის მოცულობა – 150 000-დან 650 000 ლარამდე მერყეობს. კომპანიის წლიური ბრუნვა კი, არ უნდა აღემატებოდეს 30 მლნ. ლარს.

მნიშვნელოვანია, რომ კომპანია 1 წლით ადრე უნდა იყოს რეგისტრირებული საქართველოს სამეწარმეო რეესტრში, ვიდრე განაცხადს შეიტანს საგრანტო პროგრამაზე.