კვირის Mood Board # Matrix

ყოველკვირეული რუბრიკა – Mood Board, იზრუნებს კვირის დადებითი ენერგიით დაწყებაზე და თქვენი განწყობის ამაღლებაზე.

კვირის ფერია

კვირის სიმღერაა

 

I’ve been tryin’, to make you love me

But everything I try, just takes you further from me

კვირის ნამუშევარია 

Jason Martin Troia

By Jason Martin Troia

კვირის ფილმია 

matrix-ის სურათის შედეგი

matrix-ის სურათის შედეგი

matrix-ის სურათის შედეგი

The Matrix (1999) 

Directors:

Lana Wachowski (as The Wachowski Brothers), Lilly Wachowski (as The Wachowski Brothers)

კვირის ფრაზაა

LIGHT - Part 4. . Last week, on Sunday night, I couldn’t sleep. Which isn’t unusual. What was unusual was that instead of eventually falling into an exhausted slumber at around 4 am, my mind partied on dragging my body with it until dawn. And then until Monday night. I was awake for nearly 40 hours straight (NB: I wrote this devotion in 2017). . I didn’t do much that Monday. I rested and reflected and tried to figure out why sleep avoided me the night before. The day before, Sunday, an event too