შენიღბული ხელოვნება #Damselfrau

Magnhild Kennedy ფსევდონიმით Damselfrau ქმნის ერთმანეთზე უცხო, საინტერესო, ორიგინალურ ნიღბებსა და თავსაბურავებს. 

მასალას ნიღბებისა და თავსაბურავებისთვის Damselfrau ძირითადად ქუჩაში, ან მეორად ნივთებში ეძებს და პოულობს.

ხელოვანი ამბობს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია განსხვავებული მუშაობის ტექნიკა.