60-იანი წლების ხუთი ქართული კომპოზიცია

ჟურნალი “თორმეტი” გთავაზობთ 60-იანი წლების ქართულ, ხუთ რჩეულ კომპოზიციას. 

1

2

3

4

5