ის, რაც აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე

მსოფლიოში ყოველი 4-5 ადამიანიდან ერთს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა სიცოცხლის განმავლობაში ერთხელ მაინც აქვს. 

სამწუხაროდ, ხშირად ამ თემისადმი გულგრილი, ხანაც ცინიკური დამოკიდებულება არსებობს. სწორედ ამიტომ გადავწუვიტეთ, ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ თქვენთვისაც მოგვეყოლა ის, რასაც ვთვლით, რომ აუცილებლად უნდა იცოდეთ. 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები რეალურია და ხშირად საჭიროა კომპეტენტური ადამიანის ჩართულობა, ან მედიკამენტოზური მკურნალობა.

Psychological health coach virtual anxiety mental health vr oxford

ფსიქიკური აშლილობა პიროვნული სისუსტე არ არის და ძლიერი სურვილი და ნება ვერ “განკურავს” მას, ამიტომაც საჭიროებს პროფესიონალების დახმარებას.

ყველა ჩვენგანი განსხვავებულია, შესაბამისად განსხვავებულია პრობლემებთან გამკლავების გზებიც.

Falling - Teen Mental Health girl disappear stairs sinking water falling

მნიშვნელოვანია ფსიქიკური ჯანმრთელობის ირგვლივ არსებულ სტერეოტიპებთან და სტიგმებთან ბრძოლა.

Now I Can mental health psychological

ამერიკული კვლევების თანახმად ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე 4-დან 3 პირს გამოუცდია სტიგმის გავლენა საკუთარ თავზე, მათ შორის: სირცხვილის განცდა, დანაშაულის შეგრძნება, უმწეობისა და უიმედობის განცდა, მედიის მხრიდან არასწორი/დამახინჯებული გაშუქება, იმედგაცრუება აუცილებელი დახმარების ძიებისა და მიღებისას.

გარშემომყოფების მხარდაჭერა და დახმარება სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა.

Oxford VR oxford vr anxiety mental health

სწორი დახმარების შედეგად უმრავლესობა უბრუნდება ჩვეულ ცხოვრებას და პროდუქტიულად და დამაკმაყოფილებლად ცხოვრობს. 

ფსიქიკური დაავადებების გატოლფასება პიროვნების ხასიათის უარყოფითობაზე – არაკომპეტენტური განსაზღვრებაა.

VR mindfulness overcome mental health

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა პიროვნული მახასიათებელი არ არის; მისი გამომწვევიი მიზეზი სხვადასხვა ბიო-ფსიქო-სოციალური ფაქტორი შეიძლება იყოს. დახმარების მოთხოვნა კი, პირიქით, პიროვნულ სიძლიერეზე მიუთითებს.