მუსიკა, როგორც ვირუსის შესწავლის ინსტრუმენტი

მეცნიერმა, კომპიუტერულმა ინჟინერმა, მუსიკოსმა მარკუს ბიულერმა და მისმა გუნდმა მუსიკა ვირუსის შესწავლის ინსტრუმენტად აქცია.

მეცნიერებმა ხელოვნურ ინტელექტის დახმარებით ვირუსის სპაიკ ცილების სტრუქტურა მუსიკად გარდაქმნეს და ცილის „ვიბრაციული სტრუქტურა“ გააანალიზეს.

მათ იმედი აქვთ,რომ ვიბრაციების ცვლილებით შეიძლება  გაიგონ SARS-Gov-2-ის სპაიკ ცილები რატომ მიისწრაფვის ადამიანური უჯრედებისკენ, რომ მიაკვლევენ ახალ ცილას, რომელიც, ანტისხეულების მელოდიას და რიტმს დაემთხვევა და ვირუსის ცილასთან დაკავშირების საშუალებით შეაჩერებენ მისი ორგანიზმის დაინფიცირების უნარს.