ჭიჭე შონი

“ესე იტყოდა ზარატუსტრა” – წიგნი ყველასთვის და არავისთვის

ფრიდრიხ ნიცშე გამორჩეული გერმანელი მოაზროვნეა, რომლის ნამუშევრებიდან მთელ მსოფლიოში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს და საუკუნეებს უძლებს „ესე…