Avatar

პარფიუმერი

ფოტო: ანა ბოკო  გეზა შოენი სუნების, სურნელების, არომატების დიდოსტატია, რომელმაც პარფიუმერიაში ბუნებრივ, ჯანსაღ, მარტივ, საინტერესო, ინდივიდუალურ სურნელებს გაუკვალა გზა…