თეკლა ხაჩიძე

რა არის თანამედროვე ხელოვნება

იმ სინათლის სიჩქარეზე სწრაფ ეპოქაში, სადაც თეთრზე ფუნჯით წითლის შესხმა ობიექტურად დიდი ხელოვნებაა და კლასიციზმი…

დოკუმენტური ფოტოგრაფია – მარგარეტ ბურკ-უაიტი

დოკუმენტურ ფოტოგრაფიას, თანამედროვე ეპოქაში, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დანიშნულება აქვს. მისი მთავარი მიზანია შექმნას უტყუარი დოკუმენტი, ასახოს…

ავანგარდული ფოტოგრაფია – ფუტურიზმი და ბრაგალია

XX საუკუნის 10-იან წლებში ეროპული ხელოვნების რადიკალურმა ცვლილებამ გარკვეული მიმდინარეობების გაჩენა გამოიწვია, განსაკუთრებული სისწრაფით ვითარდებოდა…