ავტორები

ლევან აბაშიძე
ლევან აბაშიძე

მთავარი რედაქტორი

თიკა გობაძე
თიკა გობაძე

აღმასრულებელი რედაქტორი

თეო კარანაია
თეო კარანაია

ედიტორი