Tag: სუკულენტი

სუკულენტები თქვენი სახლისთვის #PlantsAreFriends

თუ სახლისთვის მარტივად მოსავლელ, ლამაზ და უცხო მცენარეებს ეძებთ, სუკულენტების შეძენა საუკეთესო გამოსავალია. სახლის ტემპერატურა,…