Tag: ჰოვეა

# თორმეტი გირჩევთ: სამი მცენარე ინტერიერისთვის

#თორმეტი გირჩევთ სამ განსხვავებულ, ლამაზ და მარტივად მოსავლელ მცენარეს ინტერიერისთვის. ჰოვეა ჰოვეა ის მცენარეა, რომელიც…