Tag: documentary photographer

შახ აივაზოვის ომის ფოტოგრაფია

იდეოლოგიურ, ტერიტორიულ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საბრძოლო დაპირისპირებებს, რომლებიც პოლიტიკის ერთგვარ მტკივნეულ გაგრძელებად შეიძლება იქცეს, უდიდესი…

დოკუმენტური ფოტოგრაფია – მარგარეტ ბურკ-უაიტი

დოკუმენტურ ფოტოგრაფიას, თანამედროვე ეპოქაში, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დანიშნულება აქვს. მისი მთავარი მიზანია შექმნას უტყუარი დოკუმენტი, ასახოს…