Tag: instagram

ობიექტივს მიღმა: მარიამ სიჭინავა

„ვერასდროს ვერ ვამბობ გამორჩეულად საყვარელ პროექტს. ყველა პროექტის უკან დგას გამორჩეული ისტორია, რომელიც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მიყვარს.”